Hyundai Sonata Workshop Manual

Hyundai Sonata Workshop Manual

item-title:
Hyundai Sonata 2011-2014

models:
Hyundai Sonata 2011-2014
Hyundai i45

years:
2011-2014

engines:
2.0 L Theta 163 hp (122 kW), I4
2.0 L Theta Turbo 274 hp (204 kW), I4[27]
2.4 L Theta 176 hp (131 kW), I4
2.4 L Theta GDi, 200 hp (150 kW), I4

transmissions:
item-format:
.HTML